Regulamin zwiedzania

Uprzejmie informujemy, że od 24 października br. Powiat tarnogórski objęty będzie strefą czerwoną. W związku z tym w Muzeum wprowadza się nowy tymczasowy regulamin zwiedzania.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM CHLEBA, SZKOŁY I CIEKAWOSTEK W RADZIONKOWIE

Tekst jednolity z dnia 16 lutego 2021 r.

I. Informacje ogólne:

1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) jak również informacje o cenach biletów są zamieszczone na stronie internetowej Muzeum oraz profilu na Facebooku.
3. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.

II. Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach pozostawionych w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
5. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest dozwolone i bezpłatne.
6. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia.
7. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

III. Ochrona danych osobowych.

W budynku Muzeum oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 5, w Radzionkowie (kodpocztowy:41-922), tel.: 32 38717 60, adres e-mail: biuro@muzeum-chleba.pl.
b) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
c) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MChSiC. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
d) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.
f) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
g) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
h) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

IV  Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady i regulacje, jak następuje:

1.       Od 17 lutego 2021 r. do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek jest ponownie otwarte dla zwiedzających.

Zwiedzanie grupowe

Grupy zorganizowane zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:30 (ostatnie wejście)

Zwiedzanie grupowe połączone jest zawsze z warsztatami formowania i wypieku plecionek

Po uzgodnieniu Istnieje również możliwość zorganizowania zwiedzania poza godzinami otwarcia muzeum oraz w weekendy – więcej informacji pod nr tel. 32/ 387 17 60

Zwiedzanie indywidualne

Gości indywidualnych zapraszamy do zwiedzania muzeum:
od środy do piątku o godz. 13:00
oraz w wybrane soboty o godz. 10:30 i 13:00 (o otwartych sobotach informować będziemy na stronie www)

Liczba osób zapisanych na dany dzień/godzinę będzie podana na stronie głównej i na bieżąco aktualizowana – umożliwi to zainteresowanym wgląd czy zwiedzanie będzie połączone z warsztatami formowania i wypieku plecionek.

Warsztaty będą organizowane dla min. 15 osób.

2. Zwiedzanie (również indywidualne) odbywać się będzie po uprzednim dokonaniu rezerwacji telefonicznie pod nr: 32 387 17 60 lub mailowo: biuro@muzeum-chleba.pl.

3. Zwiedzanie muzeum zorganizowane jest w sposób uniemżliwiający mieszanie się poszczególnych grup . W miarę możliwości grupy zapisywane są co 2 godziny.

4. Po każdej grupie dezynfekowane są wszystkie elementy (klamki, poręcze, blaty), z którymi mają styczność zwiedzający

5. Dokonując zakupu biletów nabywca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że wg. Jego najlepszej wiedzy ani nabywca, ani osoby przebywające pod jego opieką nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2.

6. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami w muzeum może przebywać 1 os./15m2, czyli maksymalnie 66 osób.

7. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających maseczki ochronne lub przyłbice zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zdejmowanie lub zsuwanie maseczek skutkować będzie koniecznością opuszczenia placówki. Muzeum zastrzega sobie również prawo do mierzenia temperatury oraz wymagania od zwiedzających założenia jednorazowych rękawiczek.

8. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu oraz do wpisania się do rejestru osób zwiedzających Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.

9. Przy kasie i przy stoisku z pamiątkami może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 1,5 m (prawidłową odległość wyznaczają linie na podłodze).

10. Rekomenduje się zakup biletu, pamiątek itp. poprzez płatności bezgotówkowe.

11. Uprzejmie prosimy o niedotykanie eksponatów, gablot oraz w miarę możliwości drzwi i klamek.

Wprowadzenie, zmiana oraz zniesienie szczególnego stanu sanitarno-organizacyjnego  w myśl pkt IV ppkt 1. - 11 powyżej następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.

« powrót na stronę główną

Wydarzenia »

Nowe zasady odnośnie COVID-19

08-05-2020

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczeg...

zobacz wiecej »

INDUSTRIADA 2020

07-05-2020

 INDUSTRIADA 2020 
 26 września 

Zapraszamy na święto Szlaku Zabytków Techniki!

...

zobacz wiecej »
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »